Sunt o persoană cu preocupări diverse, fie academice ori de natură socială, în care interesul se manifestă în diferite forme, fie el emoțional, spiritual ori material.

Una dintre preocupările mele, de natură socială, și-a găsit locul în cadrul Asociației Familia Tradițională, despre care aș dori să scriu câteva cuvinte care să determine cititorul la momente de reflecție.

Pentru a nu plictisi, voi lucra structurat pornind de la organizație, cu viziune, misiune și obiective și trecând apoi la cei care s-au angajat ca, prin efort personal și prin exemplul personal, să fie promotori ai acțiunilor de voluntariat, fie că este vorba de organizare, strângere de fonduri sau acțiuni de mentorat.

Viziunea Asociației Familia Tradițională scoate în evidență faptul că într-o lume în schimbare, marcată de evoluția tehnologiei și de influența acesteia asupra vieții, este necesar să fim cei care alături de familie, școală și biserică, milităm, educăm, instruim și motivăm generația de astăzi și cea de mâine, ca să înțeleagă, să cultive și să manifeste valorile, tradițiile și obiceiurile pământului românesc.

Misiunea, sintetică, a asociației, subliniază ideea că alături de partenerii de acțiune, desfășurăm activități de promovare a valorilor naționale și de cultivare a tradițiilor locale, atât în regiunea Moldovei cât și în proximitatea geografică (Basarabia, Bucovina și Maramureșul voievodal) cu scopul de a valoriza efectele acestora în formarea și dezvoltarea noii  generații, integrându-le armonios în valorile europene.

Obiectivul principal face referire la creșterea importanței și rolului familiei tradiționale, prin implicarea membrilor acesteia, indiferent de vârstă, în dezvoltarea valorică a societății românești, societate aflată într-o permanentă transformare și modernizare,  atât în Europa, cât și în lume.

Transpunerea obiectivului principal în acțiuni, cu efecte asupra vieții sociale, este gândită prin asumarea unui număr de sub-obiective măsurabile în timp și valorizabile prin transformările care se vor produce în comportamentul social al concitadinilor.

Primul sub-obiectiv, cel al dezvoltării unui proces educativ și de instruire, care să determine creșterea contribuției familiei în modernizarea societății, păstrând valorile și tradițiile naționale, cu  accent pe armonizarea acestora cu cele europene, caută a fi materializat printr-o amplă campanie conferințe, întâlniri, dezbateri și schimburi de experiență între membrii familiilor longevive și tinerii aflați în proces de căutare și întemeiere a familiei. Tot aici membrii și colaboratorii asociației dezvoltă proiecte de mentorat pentru tinerii mult prea preocupați de devenirea în carieră și care, fie din comoditate, fie din cauza prea puținului timp ori din comoditate, nu reușesc să se aplece spre latura dezvoltării emoționale și spirituale prin întemeierea unei familii.

Crearea cadrului civic de dezvoltare, promovare și apărare a instituției familiei, de orice tip, cu scopul reducerii riscurilor de abandon familial și de educare a copiilor pentru a fi cetățeni responsabili, este al doilea sub-obiectiv, și se îndreaptă spre segmentul social care nu dispune de resursele necesare pentru întreținerea și educarea copiilor. Acțiunile desfășurate, în cooperare cu instituțiile de învățământ și administrația locală, urmăresc descoperirea și cultivarea, prin mentorat și sprijin material, a copiilor doritori să învețe, să-și dezvolte talente și abilități, pentru a continua școala la nivel de performanță și pentru a dovedi faptul că dezvoltarea unei cariere și pregătirea pentru o profesie, nu sunt oportunități doar pentru cei cu situație materială bună.

Un alt sub-obiectiv este cel de desfășurare a unor acțiuni care să cultive dragostea pentru tezaurul material și uman românesc din regiunea Moldovei și din proximitatea geografică a acesteia. Aceste acțiuni se doresc a fi un permanent schimb de experiențe, de cunoștințe și mai ales de bune practici, între adolescenții din Iași și cei din Basarabia, Bucovina și Maramureșul Voievodal, materializate în taberele de vară. Scopul este acela de a cunoaște mai profund tradițiile zonale, modul în care acestea sunt conservate și manifestate, dar mai ales motivația intrinsecă a celor care fac acest lucru și modalitatea prin care aceasta poate fi transferată dintr-o zonă în alta. Tot aici își găsesc spațiu de manifestare și taberele de vară organizate în natură, și a căror scop este dezvoltare unor abilități de a utiliza resursele naturale în scop domestic, alături de educația pentru protejarea mediului și dezvoltarea armonioasă a omului în relația cu natura.

Dezvoltarea și promovare unui concept de voluntariat individual și comunitar, în parteneriat cu instituțiile locale, urmărind întărirea rolului familiei în construcția unei societății etice, economic și morale, spiritual, este un alt sub-obiectiv, dar nu ultimul, și reprezintă modul prin care semenii noștri sunt provocați să înțeleagă suferința, greutățile, dar și voința celor care fie personal, fie pentru un membru al familiei, luptă cu boala sau cu dizabilitățile fizice și psihice și să se implice în a sprijini material, emoțional și spiritual, orice acțiune care este utilă unii seamăn.

Așa cum am subliniat la început, orice proiect pentru a trece de la stadiul de idee, la cel de realitate, are nevoie de resurse umane și materiale, dar mai ales are nevoie de cineva care să provoace, să adune, să motiveze, să organizeze, să coordoneze procesele lucrative.

Asociația Familia Tradițională are un Comitet  Director ce include oameni animați de dorința de a da înapoi, societății din care fac parte, o parte din ceea ce ei au primit, in carieră, în familie, în societate, ca formă de mulțumire pentru ceea ce ei sunt astăzi.

Comitetul director îi are în componență pe col. (rz.) Dorina Ciornei-președinte, prof.dr.Vasile Astărăstoaie-președinte onorific, Ggl.mr. (rz.)dr. Vasile Roman- vicepreședinte, prof. univ. dr. Nicu Gavriluță-vicepreședinte, col. rz. Gheorghe Pandelea-vicepreședinte si Serghei Rezanu- secretarul Comisie de cenzori.

Membrii voluntari, responsabili de proiectele principale sunt, Maria Roman -psihoterapeut și psiholog clinician, Georgeta Baciu-profesor, Roxana Bolohan-profesor, Adriana Sorgot-tehnician dentar, Mihaela Gurzun-asistent social, Ștefana Donighian-medic stomatolog, Alecsia Chidiu-elev, Teotim Andreca-jurist, Ionuț Zota-asistent social.

Intenția mea nu este una de a descrie profilul fiecărei personalități ori persoane, din cadrul leadership-ului ori voluntariatului, pentru că cititorul are la dispoziție mijloacele de a se documenta despre cariera fiecăruia, dar doresc să portretizez personalitatea președintelui asociației, o dată din considerentul că reprezintă interfața dintre asociației și parteneri și a doua oară pentru că a asumat o mare responsabilitate pentru a conduce, a căuta parteneri, a identifica resurse, a persuada oameni și instituții pentru ca proiectele să prindă viață.

Col (rz).ec. Dorina Ciornei Donighian este înainte de toate soție, mamă a doi tineri, o fată și un băiat, dar mai este și o persoană cu 30 de ani de carieră militară.

Pentru faptul că o mare parte din acești ani am lucrat împreună, fie din postura de colegi fie din cea de comandant al ei, o voi descrie într-o permanentă asociere a experienței militare, cu  utilitate în activitatea asociației.

Fiind specialist în planificare si sprijin logistic, marketing și planificare-programare bugetare structuri militare, doamna Dorina Ciornei, președinta  asociației are calitățile necesare, ca în relația cu partenerii ori voluntarii, să descrie clar viziunea asociației, să explice, în sens lucrativ, misiunea acesteia, să descrie efectele pe care fiecare obiectiv le va produce în societate, să planifice acțiunile necesar de întreprins, dar mai ales organizeze resursele, la dispoziție, pentru ca acestea să se manifeste eficient.

O calitate necesară unui bun lider, și de care președinta asociației dispune, este aceea de convinge atât membrii asociației, cât și partenerii, de viabilitatea proiectelor, de valoarea acestora pe termen lung, dar mai ales de a sensibiliza contributorii materiale să se alăture cauzei asociației.

În opinia mea, o persoană poate conduce doar prin exemplul personal și prin dovada experienței într-un anumit domeniu, cum ar fi cel al organizațiilor non-guvernamentale, și în acest sens mă simt obligat să subliniez faptul că alegerea Dorinei Ciornei, în postul de președinte, a avut la bază experiența de voluntar, în poziții de execuție și de conducere atât în Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA- Despărțământul Mihail Kogălniceanu-Iași, cât și în Fondația Colegiului Național de Apărare-filiala Iași.

Înainte de final, cu gândul că nu am plictisit cititorul, voi aduce mulțumire celor care, au fost, sunt și vor fi partenerii noștri, cu gândul, cu vorba dar mai ales cu fapta.

În final aș dori să întăresc titlul acestui articol, îndemnându-vă să meditați după citire, convins de faptul că fiecare suntem unici, faptele noastre reflectă caracterul nostru, dar că împreună mai multe caractere frumoase, prin efort, fac lumea să fie mai frumoasă.

[/et_pb_section