La modă este Tradiția, anunța cu ceva timp în urmă ,o asociație care promova articole de îmbrăcăminte tradițională.
Mi-a plăcut mult această aducere împreună a două noțiuni aparent opuse: Tradiție și Modernitate. Spun aparent opuse, pentru că ele pot intra în coliziune doar atunci când pierdem sensul lor profund și autentic.
La Asociația Familia Tradițonală, Autenticul, Frumosul și Firescul lucrurilor este acasă. Nimic nu este agresiv ci aducător de pace și bucurie. Cele promovate sunt vechi, de când lumea (cum altfel decât veche și minunată poate fi familia compusă din mamă, tată și copii?) dar se adresează celor ce vin după noi, tinerilor. Proiectele lor sunt ca un lucru prețios, ținut în camera de oaspeți a gospodăriei și transmise cu evlavie celor care doresc să le primească.
Mai este un lucru care încântă la această asociație: delicatețea și curajul de a spune și face, într-un timp în care parcă prea ușor și nesăbuit aruncăm și înlocuim ceea ce alții ne-au lăsat. Cuprinși de euforia modelor trecătoare, călcăm în picioare cam tot ce ne-a fost transmis din sufletul și jertfa lor, de cei dinaintea noastră.
Mulțumim Asociației Familia Tradițională pentru că ne arată că, Da, chiar și azi, putem împleti frumusețile timpului nostru cu frumusețile timpurilor trecute dar nu uitate!
Pr. Radu Brînză
Coordonator Pro Vita
Arhiepiscopia Iașilor